Pred pripravo datoteke za banko lahko naloge tudi popravimo, pobrišemo ali dodamo. Poskusimo čimbolj izogibati popravljanju nalogov v tem meniju, tako da, v primeru da je nalog napačno pripravljen popravimo nastavitve pri delavcu, kreditu, banki in ponovno poženemo obračunavanje (meni 1.3.). Tako nam ne bo potrebno vsak mesec paziti in popravljati nalogov ročno.

S tipko F6 Nalogi v datoteko pripravimo datoteko (tkdis.xml) v ISO-SEPA standartu za uvoz na spletno banko.

Poleg priprave datoteke lahko tudi izpišemo seznam nalogov in seštevke (po kodi namena ali vrsti izplačila).

place_161

1.5.D. Pošiljanje vseh izpisov in obrazcev 1.7.1. Oblikovanje temeljnice