OSNOVNE FUNKCIJE ČITALCA

pa720_gumbi

*Prikazan model Unitech PA720. 

 

 

DELO S PROGRAMOM

1_zacetna_stran

 

(1)  Pomoč/Navodila, verzija programa

(2) Nastavitve programa – napačna nastavitev lahko pomeni nepravilno delovanje.

(3) Uporabljamo pri prenosih podatkov in brisanjih

(4) Sam popis izvajamo v tem meniju

(5) Lahko pregledamo popisana, nepopisana os, nahajališča posameznega os ipd.

(6) Števec: popisano/skupaj

 

 

POPIS

Programu moramo najprej povedati, kje se nahajamo (npr. lokacija, soba, sm, kombinacija večih nahajališč).

popisujem

(1) Števec

(2) V našem primeru  uporabljamo samo lokacije, zato program najprej vpraša po lokaciji, ki jo lahko skeniramo, poiščemo ali izberemo ročno. Po izboru se obarva sivo in postane neaktivno in pojavi se nam okno za popis os.

(3) Os lahko skeniramo, s pritiskom na polje izberemo iz menija, poiščemo, lahko pa tudi hitro vnesemo šifro preko namenske številčne tipkovnice, ki jo prikličemo s pritiskom na (4).

(5) Vedno lahko urejamo samo aktivno okno, ki je v našem primeru osnovno sredstvo. Če smo popisali vsa os na tej lokaciji, se moramo za spremembo le-te pomakniti nivo višje, kar lahko naredimo s pritiskom na fizični gumb nazaj ali pritiskom na to puščico.

(6) Ko os popišemo, ga program takoj doda v seznam popisanih in ga označi. Če želimo pregledati nepopisana os, lahko enostavno pritisnemo na Nepopisana in program bo pokazal os, katerih na izbrani lokaciji še nismo popisali.

(7) Popisano os se označi – obarva z modro. Na vsakem osnovnem sredstvo vidimo lokacijo, kjer smo ga popisali in morebitne opombe.

(8) Na označenem os se nam pokaže svinčnik, kjer popisano os lahko urejamo.

(9) Na popisanih os lahko vidimo ikone za morebitne opombe, ki smo jih dodali na urejanju, katerega funkcije ne potrebujejo dodatnega opisa.

urejanje_popisanega_os

 

 

*Risbe terminala so last podjetja Unitech Electronics Co., Ltd.

1. Priprava podatkov v OSW in prenos na terminal 3. Prenos podatkov iz terminala v OSW