4.2.2. Domači izdatki

Za vnos novega izdatka pritisnemo tipko F2 – nov vnos. Vnesemo številko izdatka (samo pri vnosu prvega izdatka, pri naslednjih je številčenje avtomatsko), datum, prejemnika in opombo. Osnovna slika je enaka kot za prejemke.

Na vnosu knjižbe na blagajniški izdatek imamo dve možnosti (zavihka):

  1. Blagajna – se uporabi pri knjiženju izdatka
  2. Akontacije – se uporabi pri knjiženju dane akontacije (izdatek)

S tipko F2 (vnos knjižbe) na izdatek vnesemo knjižbo in na prvem zavihku  vnesemo opis, tip plačila (gotovina ali plačilne kartice), konto, konto blagajne (samo v primeru če je več različnih), partnerja, znesek, stroškovno mesto, številko računa in datum dokumenta (računa).

DDV se vnaša samo v primeru, da se izdatek vnaša kot prejet račun, v tem primeru je možen tudi izpis DDV knjige.

Primeri izdatkov

  1. Izdatek kot plačilo prejetega računa plačanega z gotovino.

webblaw_4-2-2

2. Izdatek kot izplačilo akontacije za službeno pot:

webblaw_4-2-2-_akontacija

4.2.1. Domači prejemki 4.2.3. Devizni prejemki