Opomine in obresti obračunamo tako, da s tipko F2 izberemo tip opomina.

Na voljo imamo štiri vrste opominov:

 • Opomin za neplačan dolg brez obresti
 • Opomin in obresti za neplačan dolg in zamujena plačila
 • Obresti za zamujena plačila
 • Opomin in obresti za neplačan dolg

Ko smo izbrali tip, potrdimo s tipko F9 in odpre se naslednje okno.

web_meni12vnos

V tem oknu nastavimo naslednja polja:

 • Konte iz katerih želimo narediti opomine in obresti
 • Partnerja lahko vnesemo samo enega ali pa vse (če ne vnesemo nič)
 • Stroškovna mesta, v primeru da vodimo odprte postavke tudi po SM
 • Račun – datum dokumenta
 • Račun – rok plačila
 • Št. dokumenta, če želimo naredi opomin samo za določen dokument
 • Dokumenti do datuma valute
 • Zapadlost plačil do
 • Obračun obresti od-do datuma
 • Lestvica obrestnih mer, s tipko F1 odpremo šifrant lestvic in potem jih vnesemo s tipko F2.
 • Tip obračuna obresti, na voljo imamo štiri različne tipe
 • Opominski stroški, samo v primeru da jih želimo na opominu
 • Minimalni znesek opomina, od katerega zneska naprej želimo da program naredi opomine
 • Datum opominov
 • Rok plačila opomina
 • Številka prvega opomina
 • Oblika izpisa opomina
 • Besedilo pod opominom, za dodatne opise, klavzule,…

Ko izpolnimo vsa potrebna polja, potrdimo vnos s tipko F9. Pripravljeni opomini se pojavijo v naslednjem oknu, kjer jih lahko potem izpišemo, popravimo. V tem oknu opomine tiskamo s tipko:

 • F5 Tiskaj natisnemo posamezni opomin,
 • ALT+F5 Tiskaj več natisnemo več opominov hkrati,
 • CTRL+F5 Tiskaj listo natisnemo seznam opominov,
 • F4 Pošlji PDF pošljemo opomine na elektronske naslove partnerjev. Elektronski naslov mora biti vpisan v šifrantu partnerjev.

web_meni12

 

1.1.B. Izpis odprtih postavk 30,60,90 dni 1.3. Virmani