V primeru da imate obračun DDV za prejete račune evidentiran po odbitnem deležu, morate konec leta ugotoviti novi, pravi procent odbitnega deleža. Posledično je treba aktualnim nabavam osnovnih sredstev narediti popravek nabavne vrednosti OS. Funkcija se nahaja v menuju 5.4.1. Znotraj menija imate desno zgoraj gumb »Pomoč«, kjer najdete navodilo in primer, kako izračunati »Stari faktor nabavne vrednosti« in »Novi faktor nabavne vrednosti«.

Obračuna amortizacije se lotite po uspešno opravljenem popravku nabavne vrednosti OS.

os11

4. Izpisi, knjiženje Drobni inventar (DIW)