V tem meniju lahko serijsko pripravimo račune za nefakturirane dobavnice. Torej če računov za dobavnice nismo pripravili že pri vnosu ali popravljanju dobavnice, lahko to storimo za več dobavnic naenkrat tukaj.

faw_221_priprava_racunov

Program vpraša:

  • Dobavnice upoštevam do datuma
  • Datum računa
  • Od-do številke dobavnice
  • Zadnja št. računa (program sicer poizkusi zadnjo številko ponuditi sam)
  • Pripravim za kupca (če želimo pripraviti račune za vse kupce naenkrat pustimo prazno)
  • Ne sprašuj za vsako št. računa (če ne obkljukamo, moramo izdelavo vsakega računa posebej potrditi)
2.2. Račun (z dobavnico ali DN) 2.2.2. Zbirno fakturiranje