Izpis obrazca ZZZRS – Potrdilo o višini plače na podlagi 61.člena Zakona o urejanju trga dela, UL RS št. 40/12-ZUJF in 21/13-ZUTD-A.

4.D.B. Poročilo o dopustu in regresu 4.D.D. Poročilo CSD o izplačanih plačah