Obrazce lahko vnesemo s tipko F2 nov vnos ali uvozimo iz excel datoteke s tipko Uvoz iz excela. Za ročni vnos ali uvoz ni potrebno vnesti delavce v šifrant delavcev.

Navodila za oddajo M12 obrazca preko kadrovskega vmesnika e-VEM portala

  1. Najprej moramo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim bomo oddajali obrazce na portal e-VEM. Podrobnejša navodila se nahajajo na povezavi: http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/. Pri izpolnjevanju prijave pod Kadrovski sistem vnesemo pod Naziv – Kadrovska evidenca pod Proizvajalec pa Vasco d.o.o.. Na vlogo ne pozabimo vnesti odgovorne osebe in elektronskega naslova (e-mail) za prejem obvestil iz portala e-VEM. Ob potrjeni prijavi bomo s strani portala e-VEM prejeli enolični identifikator katerega vpišemo v AVHW ob prvi oddaji M12 obrazca.
  2. Oddaja obrazca v AVHW se nahaja v meniju 4.2. (Prijava zavarovanja -Obrazec M12). V meniju s tipko F2 Nov vnos vnesemo želen M obrazec s potrebnimi podatki delavca-ke. Polje e-VEM številka je pri oddaji prazno. Kasneje se polje izpolni avtomatsko, ob osveževanju Stanja vlog na e-VEM, ko obrazec dobi status po kateri se vodi oddana vloga.
  3. V spodjem delu ekrana se nahajajo tri tipke Oddaj vlogo na e-VEMStanje vlog na e-VEM in Sklep vloge na e-VEM, ki jih uporabljamo pri delu s portalom e-VEM.
  4. Pri oddaji vloge na e-VEM program najprej vpraša za certifikat (izbrati moramo certifikat, ki smo ga prijavili na portalu e-VEM), ob uspešni oddaji dobimo prejmemo obvestilo pod katero referenčno številko ZZZS vodi oddan obrazec.
  5. Spremljanje oddane vloge lahko sledimo z gumbom Stanje vlog na e-VEM. Postavimo se na oddano vlogo in pritisnemo na gumb Stanje vlog na e-VEM, nazaj bomo dobili obvestilo o stanju vloge. e-VEM uporablja več stanj, najpomembnejša tri so Vsebinska dopolnitev, zavrnitev in odobreno. V primeru vsebinske dopolnitve ali zavrnitve kliknemo na gumb Sklep vloge na e-VEM in s tem dobimo dodatne informacije o stanju vloge.
  6. Pri vsebinskih dopolnitvah popravimo obstoječ obrazec in po popravku oddamo isti obrazec, ne vnašamo novega obrazca! Na to je potrebno paziti, ker v nasprotnem primeru ZZZS obrazec vodi kot novo vlogo.
  7. Če sklep s strani ZZZS še ni bil izdan, dobimo Vloga še nima sklepa ZZZS. To se zgodi v primeru ko ima vloga še začetna stanja, kot so Poslano v HRS, Obdelava, Prejeto,….
4.1. Obrazec za dohodnino 5. Razno