Če je vsaj en konto označen, da ima stroškovna mesta, moramo vnesti tudi stroškovna mesta.

Za vsako stroškovno mesto moramo vnesti:

  • šifro: To je do osem mest dolga številka. Črke, ločila in vodilne ničle so pri vnosu šifre nedovoljene.
  • naziv: Za naziv lahko vnesemo do 70 znakov.

Program omogoča knjiženje po stroškovnih mestih na treh nivojih. Za vklop drugega oziroma tretjega nivoja moramo v parametrih v meniju 7.1. Parametri programa vnesti nazive za šifrant stroškovnih mest 2 oziroma 3. Pred vklopom drugega nivoja SM se obvezno posvetujte z svetovalci v podjetju Vasco.

Primer: Poleg stroškovnega mesta bi radi vnašali tudi projekte. V parametrih vnesemo naziv za šifrant stroškovnih mest »Projekt«. Program nas pri knjiženju poleg stroškovnega mesta sedaj vpraša še za projekt. Vnos le-tega je obvezen.

5.2.2. Tip partnerja 5.4. Simboli