Po shranitvi dokumenta nam je onemogočeno popravljanje njegove številke. Če to potrebujemo, lahko številko spremenimo tukaj. Program vse spremembe beleži.

 

7.E.1 Sprememba številke prevzemnice

faw_7e1

7.E.2 Sprememba številke dobavnice

7.E.3. Sprememba številke internih prenosov

7.E.4. Sprememba številke naročila dobavitelju

7.E.5. Sprememba številke naročila kupca

7.E.6. Sprememba številke zapisnika

7.E.7. Sprememba številke delovnega naloga

7.E.8. Sprememba številke računa

Velja samo za interno številko računa

7.E.9. Sprememba številke predračuan

7.A. Spreminjanje šifer 7.W. Web Vasco pravice