Razrede zapiramo posebej za R4, R7-Odhodki in R7-Prihodki. Če ste uporabnik JS, potem je potrebno zapreti še za evidenčne konte R4 in R7.

  • Simbol program že ponudi in sicer moramo imeti izbran posebej simbol za zapiranje razredov. Če je ponujen drug simbol, ga je potrebno obvezno zamenjati.
  • Datum knjiženja, vnesemo tekoči datum
  • Datum dokumenta, če delamo zapiranje ob koncu leta obvezno 31.12.
  • Številka temeljnice
  • Opis knjižbe
  • Od konta – Do konta; vnesemo za katere konte želimo, da program zapre.
  • Na konto – na kateri konto se naredi protiknjižba zapiranja npr. 4910.
  • Na katero stran delam protiknjižbe (razen zadnje knjižbe), v primeru zapiranja razreda 4 je potrebno izbrati KREDIT

Če delamo zaključek sredi leta, moramo na gumbu nastavitve vnesti še datum do katerega naj program zaključi leto. Če datum ni vnesen bo program zaključil avtomatsko do zadnjega dne v letu 31.12. Ob pritisku na tipko F9 program pripravi temeljnico, knjižbe lahko še izpišemo ali popravljamo v neprenešenih knjižbah, nato pa jih zapišemo v dnevnik. Postopek ponovimo še za konte razreda 7, lahko tudi razreda 8.

Pri zapiranju program avtomatsko naredi knjižbe na stran, ki smo jo vnesli, kumulativni promet pa prenese na nasprotno stran. Upošteva samo knjižbe za leto, ki ga zaključujemo.

62

6.1. Nastavitev evidenčnega knjiženja 6.3. Zaključek leta