Knjiženje amortizacije na kartice

Ko je amortizacija obračunana za celotno leto se poknjiži na kartice OS v skupnem znesku. Naknadno ni mogoče več izpisovati amortizacije po mesecih, lahko pa se jo izpiše v skupnem znesku po OS. Zato je pred knjiženjem amortizacije priporočljivo, da preverimo ali imamo izpisane vse potrebne izpise amortizacije po mesecih, ki jih potrebujemo.

Pri knjiženju amortizacije so polja za knjiženje amortizacije na kartice že nastavljeni oz. izpolnjeni.

osw_2c

2.B. Finančna temeljnica 3. Šifranti