Ko zaključimo leto v GK in oddamo vsa potrebna poročila v OSW naredimo knjiženje amortizacije na kartice OS. S tem se obračunana amortizacija poknjiži v skupnem znesku na kartice OS. Naknadno ni mogoče več izpisovati amortizacije po mesecih ampak v skupnem znesku po OS.

2.B. Finančna temeljnica 3. Šifranti