Za izpis jubilantov določimo kriterije:

Od..do delavca – če pustimo polja prazna, program upošteva vse delavce.

Za leto – privzeto je tekoče leto. Če želimo izpis za drugo leto, vnesemo ustrezen podatek.

Število jubilejnih let – če je vnesen podatek 5, potem program izpiše vse jubilante, ki imajo 5, 10, 15, 20, 25,… let delovne dobe. Ob vnesenem podatku 10, bi program izpisal vse jubilante z 10, 20, 30, 40,… let delovne dobe.

Katera doba – izberemo katero dobo upoštevamo pri izračunu.

Način izračuna – izberemo ali delovno dobo računamo tudi iz delovne knjižice ali samo iz vnosa pri delavcu.

ke_k2b_2023

S potrditvijo tipka F9 program izpiše zaposlene, ki bodo za leto izpisa dosegli pogoj za izplačilo jubilejne nagrade.

Zadnji nastavljeni parametri za izpis jubilantov se tudi upoštevajo pri opomniku (meni K.2.4.).

K.2.A. Izpis predloge K.2.C. Izpis izobraževanj