V tem meniju lahko naredimo Izpis letne evidence za poknjižene obračune honorarjev. Izpis je lahko po stroškovnih mestih in kumulativno. Lahko naredimo izpis honorarjev po občinah ali po dnevih. Pri vseh teh izpisih pa nastavljamo sledeče:

  • Od šifre delavca: Vnesemo začetno šifro delavca.
  • Do šifre delavca: Vnesemo končno šifro delavca.
  • Od datuma: Vnesemo začetni datum.
  • Do datuma: Vnesemo končni datum.
  • Vrsta honorarja: Lahko naredimo izpis za posamezno vrsto honorarja ali za vse skupaj.
  • Razen datuma: Če tu vnesemo datum, potem obračuni s tem datumom ne bodo vsebovani v izpisu. Vnesemo lahko največ štiri datume.
  • Od … do stroškovnega mesta: vnesemo začetno in končno številko stroškovnega mesta. Ti dve polji vnašamo le pri določenih izpisih.
  • Dodatne opcije na izpisu: s kljukicami lahko določiti, kateri stolpci in seštevki na izpisu naj bodo vidni, kako naj se izpisi grupirajo,…
1.C. Knjiženje obračunov v letno evidenco 2.8. Pregled shranjenih obračunov