V kolikor želite v celoti pobrisati vneseno inventuro iz menija 5.4.2. in pričeti znova, boste to naredili tu.

Brisanje v tem meniju ne vpliva na pretekle že poknjižene inventure, tu v celoti brišete samo trenutno vneseno inventuro.

5.4.3. Obračun, izpis inventurnih razlik 5.4.5. Knjiženje inventure na kartice