V tem meniju sprožimo prenos potnih nalogov v program Plače. Izberemo Tip prenosa, ki smo ga predhodno nastavili v meniju 4.4.3, nastavimo ime datoteke za prenos (npr. kot na sliki spodaj) in naloge prenesemo glede na vpisane pogoje (datum naloga, datum prihoda, datum plačila, samo za določen SM, določenega delavca,…). V kolikor te kriterije pustimo prazne, se bodo prenesli vsi potni nalogi, ki še niso bili preneseni v Plače.

pnw_442_prenos

Prenosno datoteko v programu Plače prevzamete preko menija 1.1.7.1

4.4.1. Prenos delavcev iz programa Plače 4.4.3. Urejanje tipov prenosov v plače