Vnos nalogov

Izberemo delavca za katerega bomo vnašali nov potni nalog  in potrdimo. Nov nalog dodamo s tipko + Dodaj SLO nalog ali + Dodaj tuj nalog

epn10

Potni nalogi se številčijo avtomatsko, potni nalog dobi zaporedno številko naloga ob shranitvi dokumenta.

Ob vnosu potnega naloga vnašamo:

  • datum naloga
  • vozilo
  • datum in ura odhoda in prihoda: v primeru, da datuma in ure prihoda ne vnesemo pomeni da je nalog nezaključen. Tak nalog bo na seznamu nalogov pobarvan oranžno.
  • naloga, relacija: vpišemo ročno ali s tipko F1 vnesemo nalogo in relacijo iz šifranta
  • opomba
  • kilometrina in prehrana: vnesemo število prevoženih kilometrov. Če je vozilo označeno kot službeno vozilo je potrebno vnesti tudi stanje števca (KM pred in KM po), za tako vozilo kilometrina ne bo obračunana.
  • stroški: vnesemo vrsto in znesek stroška iz šifranta stroškov in/ali akontacijo
  • dnevnice: program število dnevnic izračuna avtomatsko, glede na datum in uro odhoda in prihoda, lahko pa jih popravljamo ali vnašamo ročno (obkljukamo ročni vnos in pritisnemo tipko + dodaj). Pri ročnem vnosu vnesemo datum in število dnevnic, lahko obkljukamo še zajtrk, kosilo, večerja, glede na to bo program ustrezno zmanjšal višino dnevnice.

Vnos domačega naloga (+Dodaj SLO nalog)

epn3

Vnos tujega naloga (+Dodaj tuj nalog)

Pri vnosu tujega naloga pri vnosu stroškov vnesemo tudi šifro valute (978 EUR, 840 USD,…), pri vnosu dnevnic pa šifro valute in šifro države.

epn20

Vnos naloga zaključimo s tipko F9 Shrani.

 

Na seznamu nalogov so nalogi različno obarvani, legenda barv je desno zgoraj.

S tipkami pred posameznim nalogom  epn0 lahko nalog popravljamo, tiskamo, kopiramo obstoječ nalog (program pripravi enak nalog z novim datumom). S klikom na tri pikice se odprejo dodatne možnosti, kjer nalog lahko brišemo, pošljemo po elektronski pošti, brišemo plačila naloga, nalog storniramo ali si ogledamo zgodovino popravljanja in tiskanja dokumenta.

epn9

Nalogi in plačila Vnos plačil nalogov