Izpis in priprava temeljnice za spremenjeni odbitni delež. Izpis prikaže razlike za določeno obdobje in pripravi temeljnico za te razlike. Temeljnica se prikaže v meniju 1.1. Knjiženje. Če pri temeljnici ugotovimo, da je prišlo da kakšne napake pri nastavitvi izpisa, lahko v meniju 1.1. temeljnico pobrišemo in ponovno naredimo izpis in temeljnico z novimi nastavitvami.

34c2

Dodatna pojasnila polj

  • Katera knjiga; prazno polje pomeni za vse knjige, lahko naredimo izpise za posamezne knjige z vnosom knjige
  • Stari % neobdavčene dejavnosti; zadnji uporabljen procent, prepisan iz parametrov. Ni pomembno če smo tekom leta uporabili več kot en procent ali imate morda procente različne glede na posamezne davčne knjige. Program bo ob preračunu upošteval dejansko knjižene procente na posameznih knjižbah.
  • Novi % neobdavčene dejavnosti; novo ugotovljeni procent za preteklo leto oz. več njih če vodimo različne procente za posamezne davčne knjige
  • Konti, na katerih je poknjižen DDV (lahko sintetični);
  • Konti, na katerih se ne sme nič spremeniti; vpišemo konte, kjer ne želimo, da se zgodijo kakršnekoli korekcije knjižb zaradi spremenjenega odbitnega deleža. Recimo kakšna izjema med konti DDV-ja, prehodni konti,…
  • Konto R4 na katerega se poknjiži popravek otvoritve; podatek ni obvezen, se pa sicer vpiše konto R4 kamor naj se zgodijo knjižbe popravkov zaradi spremenjenega odbitnega deleža tistih knjižb DDV-ja, ki izhajajo iz datuma prejema januar 2017, bilančno pa so bili zavedeni v letu 2016 in ti konti sedaj niso vidni v bilanci 2016
  • Prikažem razlike po SM;
  • Izjeme (seznam dokumentov); možnost vpisa dokumentov, za katere naj korekcija odbitnega deleža ne velja
  • Naredim temeljnico; opcijsko, naredi se temeljnica v meni 1.1. Knjiženje.
3.4.C.1. Izpis knjige PF 3.4.D. Rekapitulacijsko poročilo