Nastavitve podjetja se nahajajo v meniju Nastavitve->Parametri, znotraj parametrov so na voljo različni zavihki za nastavitve.

Osnovne nastavitve podjetja

Na zavihku Podatki o podjetju s tipko Poišči poleg davčne številke izpolnimo osnovne podatke o podjetju in shranimo s tipko SHRANI (F9).

nastavitve_osnovne

 

Dodatne nastavitve

Nastavitve na ostalih zavihkih so prednastavljene in jih ni potrebno spreminjati oz. se jih spreminja po potrebi.

 • Osnovne nastavitve so prednastavljene.
 • Likvidacija v primeru uporabe likvidacije se lahko nastavi določena pravila.
  • Tukaj se lahko vnese privzeti likvidator ali likvidacijska skupino (eno ali drugo)
   posnetek-zaslona-2024-03-11-142617
 • Plačilni nalog, nastavitev sklica obremenitve na plačilnih nalogih.
 • Prenos v GK, v primeru da računovodski servis uporablja Vasco glavno knjigo (GKW), so nastavitve kontov za DDV že nastavljene. V primeru da vaš računovodski servis ne uporablja Vasco glavne knjige, potem se te nastavitve nastavijo z prenosom privzetega kontnega plana.
 • SM, če želite pri vnosu uporabljati tudi stroškovna mesta.
 • Skeniranje, nastavitev uvoza PDF datotek ali se razbijajo po straneh ali ne.
 • e-Predal, nastavitev ponudnika UJP ali ZZI za prevzem eRačunov.
 • Razno, nastavitev za številčenje partnerjev so že prednastavljene.
Seznam prenosov Pravice