V meniju 5. prenosi naj omenimo samo meni 5.1. Prenos v glavno knjigo

5.1.1. Prenos prejetih faktur

V tem meniju prenašamo prejete račune v glavno knjigo. Prenašamo lahko samo račune, ki so v celoti kontirani. Vnesemo datum prenosa, datum knjiženja ter simbol in omejimo (npr. po datumu prejema računa) račune, ki naj jih program prenese v glavno knjigo (GKW). Če omejitve ne vnesemo, bo program v glavno knjigo prenesel vse še neprenešene račune.

kpfw-5-1-1

Pri prenosu v glavno knjigo program prejete račune označi kot prenešene in jih ne moremo več popravljati. Če bi jih kljub temu želeli popravljati, jih lahko v meniju 6.B.2. označimo, da so neprenešeni. Nato jih popravimo in prenesemo ponovno ali v meniju 6.B.3. označimo, da so že prenešeni (da se ob naslednjem prenosu ne bi prenesli ponovno).

5.1.2. Prenos plačil

V tem meniju prenašamo plačila prejetih faktur v glavno knjigo. Vnesemo datum prenosa, datum knjiženja, vrsto plačila ter simbol za knjiženje plačil (npr. TRR) in po datumu plačila omejimo plačila, ki naj jih program prenese v glavno knjigo (GKW). Če pustimo Od/do datuma plačila prazno, bo program v glavno knjigo prenesel vsa plačila, ki še niso bila prenešena.

kpfw-5-1-2

Pri prenosu v glavno knjigo program plačila označi kot prenešena in jih ne moremo več popravljati. Če bi jih kljub temu želeli popravljati, jih lahko v meniju 6.B.4. označimo, da so neprenešena. Nato jih popravimo in prenesemo ponovno ali v meniju 6.B.5. označimo, da so že prenešena (da se ob naslednjem prenosu ne bi prenesla ponovno).

4. Izpisi 6. Razni programi