Prenos prejetih faktur v GKW

Pred prenosom v GKW je potrebno preveriti če so vsi računi opremljeni z DDV in kontiranjem.

V meniju Prenos v GKW se nahajajo možnosti za prenos prejetih in deviznih faktur. S klikom na Prenos se najprej odpre okno kjer vpišete lahko omejitev prenosa od..do datuma, številke fakture, dobavitelja in določite prenosni simbol za glavno knjigo.

prenos_gkw_izbor

V seznam za prenos se bodo prikazale vse prejete fakture v izbrani omejitvi, razen že prenesenih faktur.

Na seznamu so prejete fakture obarvane z zeleno (pri fakturi je vnesen DDV in kontiranje), modro (pri fakturi ni vnesenega DDV-ja), oranžno barvo (pri fakturi ni vnesenega kontiranja), ali sivo (fakture še niso likvidirane).  Fakture, ki niso v celoti opremljene s konti in DDV ali tudi če so in jih je potrebno popraviti, se popravlja na tem seznamu. Nelikvidiranih faktur, program ne prenese v Glavno knjigo.

Z uporabo tipke Iz zadnje že prenesene fak. (F3)  se na označeni fakturi naredi DDV in kontiranje iz zadnje prenesene fakture za istega dobavitelja. Tipka Vsem iz zadnje že prenesene fak. (F4) naredi operacijo na vseh fakturah kot opcija F3.

Tipke v vrstici prejetega računa prenos_gkw_tipke

  • Svinčnik odpre vnos fakture, kjer lahko popravite fakturo.
  • Vprašaj – prikaže različna kontiranja na tem partnerju
  • Seznam – Iz zadnje že prenesene fak. (F3)

Posamezno faktur lahko opremite s konti in DDV tudi s klikom na svinčnik pred fakturo ali klikom na gumb Kontiranje v oknu kontiranja. Odpre se vam popravljanje fakture (enako okno kot pri vnosu fakture) kjer fakture lahko kontirate in vnesete podatke za DDV. Na ta način lahko uredite tudi druge podatke fakture (npr. popravite datum opravljene storitve ali obdobje, Datum za DDV, stroškovna mesta,…).

Ko se naredijo vse korekcije se s tipko Potrdi (F9) izvede prenos v GKW. V GKW se uporabi meni 1.E. za prenos knjižb iz eVasco programov.

prenos_gkw

 

Prenos v GKW Seznam prenosov