Opravila log

Na tem mestu imamo zbrana opravila vseh uporabnikov, katerim je bil spremenjen status. Tako imamo pregled nad zadnjim statusom opravila in datumom, ko je bil status spremenjen.

evi_opravila_log

Opravila tabela Uporabniki