Pregled bilance po SM prikazuje samo knjižbe, ki so vodene po SM. V zgornjem delu lahko omejimo bilanco glede na obdobje od..do, kontu od..do. Nastavimo oz. obkljukamo lahko tudi dodatne pogoje prikaza bruto bilance (prikaz sintetike, seštevek po razredih, jezik,…). Ko nastavimo željen pregled, ga osvežimo s tipko F4 Osveži pregled.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, ki deluje tako, da vpišemo željen iskalni niz in išče po vseh poljih na prikazani preglednici.

Bruto bilanco natisnemo s tipko F5 Tiskaj, pred tiskanjem ponudi opcijo Kaj tiskam kjer je lahko izberemo dve opciji Original izpis ali Preglednico. Razlika med eno ali drugo opcijo je da preglednica izpiše preglednico, ki jo imamo na ekranu (lahko je tudi že uporabljen filter samo za določen kontu na sami preglednici), medtem ko original izpis izpiše oblikovan izpis bruto bilance. Izpis je možen tudi v Excel in PDF obliko, ter ga poslati po elektronski pošti.

Za ogled konto kartice se postavimo na željen analitični konto in uporabimo tipko F1 Ogled kartice, odpre se okno kjer je prikazana kartica, na tej kartici imamo tudi na voljo tiskanje ali izvoz v excel. Ter v primeru uporabe Dokumentnega sistema na tipki Predogled dokumenta ogledamo priloženo prilogo k knjižbi oz. dokumentu.

 

web_meni154

1.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno) 1.5.5. Bilanca po mesecih