Pregled bilance po SM prikazuje samo knjižbe, ki so vodene po SM. Pred F4 Osveži pregled lahko omejimo, obdobje, stroškovna mesta, konte ter druge parametre.

Pri iskanju dokumentov si lahko pomagamo s tipko F3 Iskanje, kjer vpišemo želen iskalni niz, ki ga program išče po vseh poljih na preglednici.

Bruto bilanco natisnemo s tipko F5 Tiskaj. Pred tiskanjem ponudi opcijo Kaj tiskam, kjer lahko izberemo Original izpis ali Preglednico. Izpis preglednice izpiše preglednico, kot je sortirana, grupirana ali filtrirana. Original izpis izpiše pregled, ki je bil nastavljen s strani računovodstva. Izpis je možno izvoziti v Excel in PDF obliko ali ga poslati po elektronski pošti.

Za ogled konto kartice se postavimo na želen analitični konto in uporabimo tipko F1 Ogled kartice, odpre se okno, kjer je prikazana kartica. Na kartici imamo na voljo tiskanje ali izvoz v excel. V primeru uporabe Dokumentnega sistema, na tipki Predogled dokumenta, vidimo priloge pri posamezni knjižbi.

web_meni154

1.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno) 1.5.5. Bilanca po mesecih