Izpis odprtih postavk (IOP)

Na izpisu odprtih postavk, lahko izpišete dokumente po partnerjih za postavke, ki na določen dan še niso v celoti zaprte, torej nimajo knjiženih plačil (ali pa so plačane delno).

posnetek-zaslona-2024-03-13-092506

Vpišete konto, na katerem imate odprte postavke, izpis lahko omejite na partnerja ali na seznam določenih partnerjev (v kolikor polje pustite prazno, pomeni za vse partnerje). Če obkljukate parameter Prikažem delne zneske, bo program na izpis dodal tudi postavke, ki so delno odprte. Program preverja stanje odprtih postavk na dan, ki ga vpišete v polju Stanje na dan. Izpis potrdite.

 

posnetek-zaslona-2024-03-13-093330

Na seznam se dodajo IOP za partnerje, kjer je program na vpisan datum našel odprte postavke. Za podrobnejši pregled posameznega IOP kliknemo na lupo pred partnerjem in se nam v desnem delu ekrana prikaže dokument s postavkami. IOP lahko v celoti pobrišete preko gumba Briši vse in jih ponovno pripravite preko gumba Pripravi. Posamezen IOP obrazec lahko pošljete stranki na e-naslov s klikom na gumb v desnem delu ekrana, kjer je prikaz PDF dokumenta.

Kartica SM Bilanca