1.5.1. Vnos naročila

V programu MKW lahko ustvarite naročilo dobavitelju, ki ga nato poljubno natisnete, ali pošljete dobavitelju po elektronski pošti.

Ko vam dobavitelj naročen material dobavi, lahko na vnosu prevzemnice (meni 1.1. Vnos prevzemnice) uvozite to naročilo neposredno v prevzemnico z uporabo tipke F4 Iz naročila (Slika 1) in vam tako ni treba ponovno vnašati vsega naročenega materiala. Na tej točki lahko uvožene postavke materiala popravljate ali brišete, v kolikor vam dobavitelj dobavi drugačno količino.

V nadaljevanju lahko naročila dobavitelju tudi:

  • popravljate (meni 1.5.2. Popravljanje naročila)
  • brišete (meni 1.5.3. Brisanje naročila)
  • izpisujete (meni 1.5.4. Izpis naročila)
1.1. Vnos prevzemnice 2. Izdajnice