V meniju vidimo seznam nalogov, ki nimajo vnesenega zaključka potovanja. Lahko ga popravimo in vnesemo manjkajoč podatek. Nalog se ob »F9 Potrdi« prenese v meni 6.1.1 kot zaključen in gre lahko v izplačilo. Seveda nezaključene naloge, skupaj z zaključenimi, vidimo tudi v meniju 1.1., vendar nezaključene veliko laže urejamo v meniju 6.1.3.

613_1

Če v »Delavec« ne izberemo delavca, dobimo seznam vseh nezaključenih nalogov za vse delavce.

6.1.2 Zbirni vnos nalogov 6.1.4 Vnos plačil