Imamo na enem mestu zbrane vse funkcije prenosa podatkov v GK.

7.8.1. Prenos prevzemnic v glavno knjigo

7.8.4. Prenos računov v glavno knjigo

7.8.5. Prenos plačil kupcev v glavno knjigo

7.8.6. Prenos paragonov v glavno knjigo

 

Ko prenesemo podatke v GK, se le-ti označijo kot prenešeni in jih ne moremo popravljati niti ponovno prenesti v GK.  V primeru, da so potrebni popravki iz kakršnihkoli razlogov, moramo te dokumente najprej označiti, da niso bili prenešeni v GK. Temu so namenjeni spodnji meniji

7.8.7. Popravek prevzemnic, da so / niso prenešene v GK

7.8.A. Popravek računov, da so / niso prenešeni v GK

faw_78a

7.8.7. Popravek plačil kupcev, da so / niso prenešeni v GK

7.8.D. Popravek paragonov, da so / niso prenešeni v GK

 

 

 

7.6. Formule za izračun cen 7.A. Spreminjanje šifer