Partnerji

V šifrantu partnerjev uredite vse potrebne nastavitve kar se tiče obračuna in zaračunavanja opravljenega dela za posamezno stranko. Na tem mestu se vnese Pogodbe, Mesečne artikle, Opravila ter nastavitev za štetje knjižb iz programa GKW.

evi_partnerji

Na popravljanju partnerja je najprej potrebno nastaviti Frekvenco fakturiranja pri čemer lahko izberete mesečno, 2, 3, 4, 6 ali 12 mesečno frekvenco. To pomeni da, da bo program v tej frekvenci pripravil obračun vnesenega dela za stranko. Začetni mesec je vedno januar.

evi_partnerji_popravljanje

V polje Firme se vnese zaporedno številko baze (firme) pod katero vodite Glavno knjigo stranke in služi štetju knjižb.

Pod Skrbnika vnesete eno ali več oseb, ki obdelujejo to stranko v programu eEVI. Podatek je namenjen prikazu določenih podatkov, ter nastavljanju opravil.

Generalni popust vpišete, če imate z določeno stranko dogovorjen kakršenkoli popust na celoten obračun vaših storitev. Podatek se vnese v procentu.

Mesečni čas v urah je podatek, ki ga vnesete na stranko in služi kot smernica koliko časa se mesečno porabi za to stranko. Podatek se lahko primerja na raznih izpisih porabe čase.

V primeru izklopa kljukice Viden v eEVI se partner v programu eEVI ne bo več pojavljal.

Artikel Pogodbe