Izpis predračunov od-do datuma, pri tem pa lahko omejimo izpis glede na stanje predračuna. Program pogleda tudi, če je bil iz tega predračuna narejen avansni račun in ga doda na izpis.

 

faw_255_pregled_predracunov

2.5.2-4 Popravljanje, Brisanje, Pregled 2.5.6. Pregled predračunov