Poljubni obrazec nastavite v meniju K.2.3.2. V poljubne obrazce si lahko nastavite anekse k pogodbam, osebni karton,… Pri izpisu obrazcev lahko nastavljamo urejenost izpisa obrazcev, v kakšnem vrstnem redu nam jih tiska. Lahko omejimo izpis obrazcev za določenega zaposlenega ali samo za določeno stroškovno mesto. Lahko tudi izpišete obrazce s seštevki po urejenosti ali za vse zaposlene.

Oblika izpisa – tu izberete kateri obrazec želite izpisati.

Način izpisa obrazcev – na voljo so štiri različni načini izpisa obrazcev:

– Izpis obrazcev po obračunih (v primeru da imajo v plačah pripravljen obračun, potem jih izpiše)

– Izpis po delavcih (ki dobivajo plačo)

– Izpis po delavcih (ki ne dobivajo plačo)

– Izpis po delavcih (za vse delavce)

Datum za izračun delovne dobe, v primeru da imamo v obrazcu nastavljeno polje za izpis delovne dobe, potem moramo ta datum vnesti, na kateri dan želimo izpisati delovno dobo. Pri praznem datumu se bo delovna doba računala na dan MD (na prvega oz zadnjega v mesecu, odvisno od nastavitve v parametrih) in mesec ter leto obračuna, ki je nastavljen v meniju 1.3.

Izpis samo za delavce brez vnesenega e-naslova, v primeru da smo obrazce poslali zaposlenim na elektronsko pošto, potem lahko s to opcijo izpišemo še obrazce za zaposlene, ki nimajo vnesene elektronske pošte.

K.2.2. Nastavljivi izpisi - splošno K.2.4. Opomnik