Z izpisom dobimo pregled izobraževanj opravljenih v določenem obdobju.

Primer: Zanima nas, kdo je v letošnjem letu opravljal varstvo pri delu.

Izberemo

  • Tip izobraževanja – izberemo iz šifranta (pritisk na tipko F1 odpre šifrant izobraževanj).
  • Od .. do delavca – pustimo prazno, ker želimo izpis vseh zaposlenih.
  • Od .. do datuma – vnesemo začetek in konec tekočega leta.
  • Urejanje – izberemo način sortiranja.
  • Na gumbu Nastavitve lahko vklopimo dodatne stolpce na izpisu izobraževanj.

ke_k2c

S potrditvijo program izpiše:

  • Delavce, ki so v določenem obdobju opravljali tečaj
  • Šifra in naziv izobraževanja
  • Datum opravljanja
  • Uspešnost opravljanja
K.2.B. Izpis jubilantov K.2.D. Evidenca o zaposlenih delavcih