Inventuro je smiselno narediti vsaj pred novim letom, še posebej če bomo tudi zaključevali leto.

Preden začnemo vnašati v program inventurno stanje, moramo staro prej pobrisati, če je karkoli že vneseno. Inventuro lahko pobrišemo v meniju 6.4.4. Pred vnosom pa še poženemo prevrednotenje!

Inventuro je možno vnašati tudi z prenosnim čitalcem črtne kode, v kolikor posedujejo artikli črtno kodo. Za to opcijo se pozanimajte v podjetju Vasco d.o.o. kjer je možno tak prenosni čitalec z programom tudi kupiti.

 

6.4.1. IZPIS INVENTURNIH LISTOV

Tukaj izpišemo inventurno listo za popis lahko na več načinov, urejenosti.

 

6.4.2. VNOS INVENTURNEGA STANJA

Že preštete artikle lahko začnemo vnašati po tem ko smo se prepričali, da v inventuro še ni nič vnešeno. Program nam ponudi dve opciji:

faw_642_nacin_vnosa_inv

 

Vedeti moramo, da je potrebno vnesti dejansko stanje v skladišču in ne viške ali manjke, te bo program izračunal sam na podlagi primerjave med knjižnim stanjem in vnesenim inventurnim stanjem. Program nas vpraša še za datum, na katerega smo blago prešteli.

faw_642_datum

 

Odpre se nam pregled artiklov, vnesenih v inventuro.

faw_642_vnos_artiklov

 

(1) V primeru, da uporabljamo več skladišč, moramo pri vnosu artikla vnašati tudi skladišče. Program svetuje zadnje vneseno skladišče.

(2) Ko imamo inventurno stanje vneseno, lahko preko tega gumba najhitreje poiščemo posamezni vnos in ga po potrebi popravimo.

(3) Če imamo ročni čitalec črtnih kod, lahko artikle skeniramo preko tega menija. V primeru, da program ne najde artikla po črtni kodi, nas na to ustrezno opozori.

(4) Iz tega menija lahko tudi izpisujemo vneseno inventuro [F5] , pri čemer lahko izberemo tudi samo izpis še neizpisanih postavk.

(5) Program beleži spremembe postavk, ki jih lahko pogledamo na gumbu [Zgodovina].

 

 

6.4.3. IZPIS INVENTURNIH RAZLIK

6.4.3.1. Popoln izpis

Pripravi izpis za računovodstvo, obenem izračuna količine ter vrednosti manjkov in viškov. Pomembno za knjiženje na kartice je, da najprej poženemo izpis po nabavnih vrednostih, za maloprodajo pa je potrebno pognati potem še po prodajnih vrednostih. Pred prvim izpisom je potrebno pognati prevrednotenje (meni 6.1.).

faw_6431

 

6.4.3.2. Količinski izpis

Hitrejši pregled inventure, saj ne izpisuje vrednosti. Na tem izpisu lahko izbiramo med različnimi filtri prikazanih artiklov.

faw_6432

 

6.4.3.3. Kaj smo knjižili v času inventure

Priporočamo, da se inventura opravi na dan, ko ni drugih dogodkov, ki lahko vplivajo na zalogo blaga. Program ne bo avtomatsko sledil tem spremembam, kar pomeni, da boste morali te spremembe upoštevati pri vnešeni inventuri.

 

 

6.4.4. BRISANJE VNEŠENE INVENTURE

Morebiti potrebno preden začnemo sploh vnašati inventuro.

 

 

6.4.5. KNJIŽENJE INVENTURE

Ta meni dejansko na kartice artiklov poknjiži inventurne razlike, ki smo jih izpisali. Če knjiženja ne poženemo, je inventura brezpredmetna! Vsi vnosi v inventuro se potem pobrišejo, tako da lahko, ko bo potrebno, pričnemo z novo inventuro. Obenem program zablokira vsa popravljanja, brisanja in vnose dokumentov za datume starejše ali enake datumu inventure.

 

 

6.4.6. VRAČANJE INVENTURE IZ REZERVNE TABELE

Ta meni vrne po nesreči pobrisano ali narobe poknjiženo inventurno stanje nazaj v tabelo.

 

 

6.4.7. BRISANJE INVENTURE IZ REZERVNE TABELE

Brisanje rezervnih tabel za inventuro.

 

 

6.4.8. BRISANJE ŽE POKNJIŽENE INVENTURE

Tukaj že poknjiženo inventuro lahko pobrišemo iz kartic.

 

 

6.4.9. PONOVNI IZPIS POKNJIŽENE INVENTURE

Tukaj že poknjiženo inventuro lahko ponovno izpišemo (razlike).

6.3. Mesečno fakturiranje 6.4.A. Zaključek leta