Meni Prevzemnica-ostalo se uporablja za vnos začetnega/otvoritvenega stanja zaloge, v ta meni pa se samodejno zapišejo tudi knjižbe povezane z inventuro (viški), ter zaključkom let (parska izravnava). V tem meniju lahko vnašamo, popravljamo, brišemo in izpisujemo nekatere tovrstne zapise.

mkw-5-1-2

5. Pomožni programi 5.2. Izdajnica – ostalo