V programu lahko kreiramo IOP in jih pošiljamo kupcem. Pred kreiranjem imamo možnost izbire tanja na dan, OD-DO kupcev. Lahko izvzamemo partnerje, ki smo jih označili kot tožene oz. da se jim ne pošilja opominov.

 

Primer izpisa:

597_izpis

5.9.6. Promet, stanje po kupcih 5.9.8.1-3 Pregled terjatev 30-60-90 dni