V tem meniju se izpisuje obrazec “Izpis odprtih postavk” skrajšano IOP, ki ga pošljete staršem z namenom uskladitve stanja odprtih postavk. Nastavite si kriterije, po katerih želite, da se obrazci pripravijo in naredite izpis. Izpis je tako kot račune, možno poslati staršem po e-pošti, seveda tistim, ki so se za ta način prejemanja dokumentov odločili in jih imate skladno s tem tudi ustrezno označene.

vrtec_5394_iop

2. Zavihek: “Pošiljanje PDF po e-pošti”

Pošiljanje računov po e-pošti naredimo popolnoma enako kot če bi te želeli natisniti le, da na prvem zavihku čisto na dnu pod “Kam pišem” izberemo “PDF datoteka”. Dodatno pa še na drugem zavihku postavimo kljukico pri “Ločene PDF datoteke po otrocih” in “Pošlji PDF datoteke plačnikom po E-POŠTI“. Preostale štiri parametre vklopite v kolikor to sami želite. Po potrditvi z F9 bo program poslal maile s pripetimi PDF datotekami vsakemu plačniku posebej njemu pripadajoče IOP obrazce.

vrtec_5394_iop_drugi-zavihek

5.3.9.3 Pregled terjatev (30, 60, 90, 120) 5.3.A Izpis opominov