V sklopu eVasco programov je na voljo tudi knjiga prejetih računov eKPF.

eKPF – Knjiga prejetih faktur je namenjena vodenju prejetih domačih in deviznih računov ter predračunov.

Vodenje zajema:

 • vnos dokumentov,
 • vnos prilog na dokumente,
 • prevzem eračunov,
 • pripravo plačil,
 • kontiranje, DDV evidenco in prenos v Vasco glavno knjigo (GKW)
 • likvidacijo oz. potrjevanje vnesenih dokumentov

Za uporabo programa oz. za testni dostop je potrebno narediti prijavo na mail info@vasco.si. Testno obdobje uporabe je en mesec od prvega vstopa.

V sporočilo navedete

 • davčno številko podjetja,
 • naziv podjetja,
 • ime in priimek uporabnika,
 • elektronsko pošto uporabnika (na omenjeni naslov bodo posredovani podatki za prijavo na eVasco)
 • verzijo eKpf ali eKpf-lite
 • davčno številko ali naziv računovodskega servisa v kolikor uporabljajo Vasco aplikacije

Razlike v verziji so navedene v ceniku.

3. Šifranti mPotrdi - aplikacija za likvidacijo dokumentov (eKPF)