Pred pričetkom dela

V sklopu eVasco programov je na voljo tudi knjiga prejetih računov eKPF oziroma eKPF lite. Razlike v verziji so navedene v ceniku.

eKPF – Knjiga prejetih faktur je namenjena vodenju prejetih domačih in deviznih računov ter predračunov.

Vodenje zajema:

 • vnos dokumentov,
 • vnos prilog na dokumente,
 • prevzem eračunov,
 • pripravo plačil,
 • kontiranje, DDV evidenco in prenos v Vasco glavno knjigo (GKW)
 • likvidacijo oz. potrjevanje vnesenih dokumentov

Za uporabo programa oz. za testni dostop je potrebno narediti prijavo na mail info@vasco.si. Testno obdobje uporabe je en mesec od prvega vstopa.

V sporočilo navedete

 • davčno številko podjetja,
 • naziv podjetja,
 • ime in priimek uporabnika,
 • elektronsko pošto uporabnika (na omenjeni naslov bodo posredovani podatki za prijavo na eVasco)
 • verzijo eKpf ali eKpf-lite
 • davčno številko ali naziv računovodskega servisa v kolikor uporabljajo Vasco aplikacije

Pričetek dela

Po prejemu prijavnih podatkov za dostop do programa eKPF, se lahko z njimi prijavite na naslovu https://evasco.si/.

 1. V kolikor ne bo nobene povezave z računovodskim servisom ali Vasco Glavno knjigo, ter pred uporabo eVasco programa niste uporabljali naših Windows programov, lahko pričnete z delom. Šifranti bodo v tem primeru prazni.
 2. V kolikor ste pred tem že delali z našimi Windows programi (npr. program KPFW), potem se lahko podatki iz windows programa prepišejo v program eKPF. Za ureditev prenosa podatkov iz windows programa kontaktirajte našo podporo še pred pričetkom dela v programu eKPF.
 3. V primeru da windows programov pred tem niste uporabljali, bo pa narejena povezava z zunanjim računovodskim servisom (ki uporablja Vasco programe) ali vašo Vasco Glavno knjigo, potem mora računovodstvo pred pričetkom dela v eKPF narediti prvi prenos šifrantov iz programa GKW v program eKPF.

Kaj mora urediti računovodski servis? (velja tudi za stranke, ki nimajo zunanjega računovodskega servisa uporabljajo pa svojo Vasco GKW)

Računovodski servis mora od Vasco podpore pridobiti prijavne podatke za eApi uporabnika. Prijavne podatke nato vpiše v Glavno knjigo, meni 7.1 Parametri na zavihek 10.eVasco. Pod parametre 4., 5. in 6.

ekpf_gk_povezava

Na gumbu Test lahko preverite, če povezava GKW z eKPF deluje.

posnetek-zaslona-2024-03-12-084352

V kolikor je povezava delujoča, lahko naredite prvi prenos šifrantov v program eKPF. Za to operacijo se napotite v meni 6.8.I in ponujene nastavitve le potrdite. V kolikor je prenos uspešen, bi sedaj v programu eKPF morali imeti napolnjen šifrant Partnerjev, Kontni plan, Stroškovna mesta,… Šifranti se v prihodnje sinhronizirajo samodejno.

posnetek-zaslona-2024-03-12-084809

 

3. Šifranti Vnos prejetih dokumentov