V tem meniju si lahko pripravite izpis že vnesenih rezervacij za določeno obdobje. Program pripravi izpis vnesenih rezervacij za posamezne otroke, skupaj s številom dni vnesene rezervacije. Za pripravo izpisa v meni, kot ga prikazuje spodnja slika, vnesete želene skupine v polje “Skupina od..do”, vnesete želeno obdobje v polje “Obdobje od..do” in pripravite izpis na želeni izhod.

vrtec_542_slika1

5.4.1 Izpis obrazca odsotnosti 5.4.4 Statistični podatki