V tem meniju se vnašajo vpisni listi in obdelujejo podatki za vpis.

5v1

Privzeto se ob vstopu prikažejo le vpisni listi tekočega leta, če želite videti starejše, pa vklopite kljukico pri parametru »Pokaži vse« na vrhu menija.

Če želite urejati vpisne liste po več poljih (na primer po točkah in znotraj točk po datumu rojstva), izberete opcijo »Sortiraj po več poljih«. Zapise lahko uredite po poljubnih poljih tako, da kliknete na ime stolpca v preglednici za urejanje po vseh nadaljnjih stolpcih pa je potrebno pri urejanju držati še tipko »Shift« (tipka za veliko začetnico).

Zapise lahko tudi združite v skupine in sicer tako, da z miško primete (ne spustite levega gumba) ime stolpca in ga prestavite v polje nad preglednico, kjer piše »Povleci glavo stolpca za grupiranje«.

Stolpce lahko po želji tudi premikate in jim spreminjate širino. Če pa želite posamezne stolpce skriti ali dodatne prikazati, pa kliknete na zvezdico levo od imen stolpcev in na seznamu, ki se vam odpre, odstranite ali dodate kljukico pred poljem, ki ga želite skriti ali dodatno prikazati.

Podatke v razpredelnici lahko tudi poljubno filtrirate. To naredite tako, da kliknete na znak za filtriranje, ki se pojavi ob imenu stolpca desno, ko postavite miškin kazalec na željeni stolpec. Vrednosti, ki jih želite videti, lahko enostavno samo obkljukate, ali izberete opcijo »Po meri« in pogoj ročno določite. Filtrirate lahko po več stolpcih. Filtre lahko izklopite tako, da kliknete na x pod preglednico, kjer je prikazano, kako so podatki trenutno filtrirani.

Nastavitve preglednice, ki ste si jo uredili (filtriranje, sortiranje, vidni stolpci), si lahko tudi shranite, da si jo lahko naslednjič enostavno prikličete. Po zaključenem urejanju preglednice z desnim klikom miške kliknete na enega od gumbov pri »Filtri:« pod preglednico, kliknete na »Nastavi filter za gumb..«, vnesete še naziv gumba in shranite. S klikom na nastavljen gumb se preglednica postavi v predhodno nastavljeno obliko, ki ste jo shranili. Privzeto ob vstopu v meni 5.V.1  pa program naloži obliko, ki je shranjena na prvem gumbu.

 

Nov vpisni list vnesete s klikom na gumb »F2 Nov vnos«.

5v2

Vnos pričnete na zavihku »1. Osnovni podatki«, kjer program sam ponudi prvo naslednjo prosto številko vpisnega lista, vnesete datum vpisnega lista, po potrebi številko in datum delovodnika, podatke otroka (če je bil otrok že kdaj predhodno vpisan, ga lahko tudi samo izberete iz šifranta, ki ga lahko odprete z F1 na polju »Šifa«), vnesete še preostale podatke o željenem datumu vključitve in željenih enotah.

Z vnosom nadaljujete na zavihku »2. Skrbniki«, kjer vnesete podatke o vlagatelju in drugem skrbniku – tudi te podatke lahko poiščete v šifrantu, če so tam skrbniki že predhodno vneseni. To lahko naredite na polju za šifro.

Na zavihku »3. Dodatni podatki« se nahajajo kriteriji, na podlagi katerih se bo izračunalo število doseženih točk za posameznega otroka. Kriterije za izračun točk je potrebno predhodno nastaviti. Navodila za nastavitev kriterijev najdete na meniju »5.V.A Kriteriji in prosta polja«. Vpisni list po vnosu vseh podatkov shranimo s klikom na gumb »F9 Potrdi«, kjer se podatki samo shranijo, ali s klikom na gumb »F5 Shrani in tiskaj potrdilo o oddani vlogi«, kjer lahko s pomočjo predhodno pripravljene predloge v Microsoft Word programu natisnete tudi potrdilo o oddani vlogi. V tem primeru se vam odpre dodaten meni prikazan na sliki spodaj, kjer s pomočjo klika na »Prebrskaj« lahko nastavite pot do predloge, ki jo bo program potem natisnil.

5v3

Po vnosu vpisnih listov lahko nadaljujete z izračunom točk in sicer s klikom na gumb »F11 Izračun točk«, ki ga najdete pod preglednico vnesenih vpisnih listov na desni strani. Izračun točk lahko naredite pod različnimi kriteriji, ki jih lahko nastavite v meniju, ki se vam odpre.

5v4

Po izpeljanem postopku vpisa, ko veste, kateri otroci so sprejeti, zavrnjeni,… status otrok iz »Vpisan« na ustreznega spremenite tako, da na preglednici vpisnih listov z desnim klikom kliknete na željenega otroka, v meniju, ki se odpre izberite opcijo »Spremeni status« in iz seznama vseh možnosti izberite ustrezno s klikom in potrdite s tipko »F9 Potrdi«. Po spremembi statusa otroka iz »Vpisan« na kateregakoli drugega, podatkov vpisnega lista ni več mogoče popravljati.

Na desnem kliku najdete tudi izpis točkovnikov, odločb, pogodb,… ki si jih predhodno pripravite kot predlogo v  Microsoft Word programu.

S klikom na gumb »F9 Skupine« se vam odpre meni za oblikovanje skupin za novo šolsko leto. Skupine lahko oblikujete za otroke, ki vrtec že obiskujete in za novo sprejete otroke.

5v5

5.V Vpis 5.V.A Kriteriji in prosta polja