Za pripravo podatkov za izračun dopusta je potrebno najprej nastaviti pogoje oz. formule za izračun dopusta v meniju K.1.H. – Formule za dopust.

Ko so formule nastavljene, je potrebno vnesti podatke na zaposlene, ki se uporabljajo za izračun dopusta. Najbolj pogosti podatki, ki jih je potrebno vnesti so Delovna doba, Rojstni datum, Otroci, Invalidnost, Delovno mesto.

Ko so podatki vneseni, naredimo izračun dopusta v meniju K.2.H. – Priprava in izpis odločbe o dopustu, ker lahko hkrati naredimo tudi izpis odločbe o dopustu.

Nov vnos na več delavcev hkrati K.1. Šifranti