Se nastavijo osnovni parametri za programe.

8.6. Nastavitve za skupne šifrante 8.T. Telefonski kontakti