Ta podmeni nam omogoča, da masovno fakturiramo dobavnice/izdelamo račune. Od podmenija Zbirno fakturiranje se razlikuje po tem, da pri zbirnem fakturiranju naredimo en račun za več dobavnic, tukaj pa naredimo za vsako dobavnico svoj račun.

efa_dobavnica_priprava_racunov

Ko vstopimo v podmeni, lahko filtriramo po datum dobavnice, številki dobavnice, kupcu in komercialistu.

Zbirno fakturiranje Računi