Programski paket OSNOVNA SREDSTVA uporabljamo za vodenje evidence osnovnih sredstev. Program vsebuje vnos in popravljanje osnovnih sredstev in dograditev, obračun in izpis amortizacije po raznih kriterijih in delitvah ter vse ostale izpise in evidence, ki jih potrebujemo za vodenje osnovnih sredstev.

Prejemanje eRačunov 1. Osnovna sredstva