Če vnašate tudi tuje potne naloge, vam bo šifrant deviznih tečajev prišel prav. Program ima šifrant že predpripravljen, s klikom na gumb F11 – Šifre valut iz interneta pa ga lahko kadarkoli obnovite. Tečajev vam ni potrebno ročvno vnašati (opcija za to sicer je preko gumba F8 – Vnos tečajev. Gumb hkrati tudi prikaže vse tečaje določene valute), ampak jih lahko posodobite z gumbom F4 – Vnos tečajev preko interneta.

tecaji

V šifrant valut vnašamo naslednje podatke:

  •  Šifra: Vnašamo šifro med 1 in 99999999. Paziti morate, da uporabite prave šifre valut,
  • Naziv: Vnesemo kratico (npr. EUR, USD…).

 

3.6. Relacije 3.8. Država