Podatke lahko skopirate na novo številko podjetja npr. za kakšen arhiv ali testni vnos.

8.E. Pošiljanje podatkov po elektronski pošti 8.V. Restavriranje podatkov vseh programov