V šifrant dnevnic vnašamo naslednje podatke:

  •  Datum: Vpišemo datum od katerega dalje velja vpisana dnevnica. Dnevnica vedno velja do naslednjega vpisanega datuma,
  • Država: Iz šifranta držav izberemo ustrezno državo,
  • Valuta: Iz šifranta valut izberemo ustrezno valuto,
  • Tip dnevnice: Je pomembno samo pri deviznih dnevnicah. Tuja država ima lahko tri različne višine dnevnice, odvisno od tega v kateri kraj potujete,
  • Dnevnice: Znesek dnevnice vpišemo v stolpec »Do uredbe« in sicer v ustrezni valuti,
  • Kilometrina: Vpišemo vrednost za en kilometer
  • KM na delo: Vpišemo vrednost kilometra za prevoz na delo. Pri tem si lahko pomagamo tudi s tipko F1, ki nastavi vrednost 50% vrednosti kilometrine.

Če vodite obračun potnih stroškov za več podjetij, lahko šifrant dnevnic prenesete iz drugega podjetja.

Z gumbom F8 – Tudi dnevnice za tujino lahko preklapljate med ogledom dnevnic po državah ali le slovenskih.

Potni za Javni sektor

Vrednost kilometrine se avtomatsko prenese preko interneta. Ob vstopu v program, le-ta preveri morebitne nove vrednosti kilometrine in jih prenese v šifrant dnevnic. Program avtomatsko zapiše vrednost bencina in posledično izračuna vse odvisne podatke kot so Kilometrina 18%, Kilometrina 30% ter Kilometrina na delo.

 

3.8. Država 3.A. Vrste plačil