Tukaj lahko vrnemo knjižbe, ki smo jih v meniju 1.4. shranili pod določenim imenom ali pa prenesemo knjižbe iz ostalih Vasco programov.

Prenos knjižb iz Vasco programov je popolnoma enostaven in ni potrebno nastavljati nobenih datotek. Na seznamu izberemo ustrezen program (prikaže se samo če je kakšen prenos bil narejen v drugih programih FAW, KPFW, Plače drugače je seznam prazen), 2x kliknemo na program in knjižbe dobimo v neprenešenih oz. v meniju 1.1.Vnos knjižb. Ko naredimo prenos, prenos na seznamu ni več viden.

Če opazimo, da tako prenesenih knjižb ne potrebujemo, jih najlažje pobrišemo kar v meniju 1.1. (Knjiženje). Tam poiščemo gumb Razno, nanj kliknemo in pokaže se manjši meni. Izberemo opcijo: Brisanje vseh neprenešenih knjižb.

1.4. Shranitev neprenešenih knjižb 1.6. in 1.7. Izvoz in uvoz neprenešenih knjižb v/iz datoteko/e