Tukaj prenesemo knjižbe iz ostalih Vasco programov ali vrnemo knjižbe, ki smo jih predhodno v meniju 1.4. shranili pod določenim imenom.

Prenos knjižb iz ostalih Vasco programov (FAW, KPFW, Plače,…) naredimo tako, da na seznamu izberemo ustrezen program (prikaže se samo, če je bil v drugem programu narejen prenos/knjiženje v glavno knjigo, sicer je seznam prazen), 2x kliknemo na program in knjižbe dobimo v neprenešene knjižbe v menu 1.1.Vnos knjižb. Ko naredimo prenos, prenosa ni več na seznamu.

Če opazimo, da tako prenesenih knjižb ne potrebujemo, jih najlažje pobrišemo kar v meniju 1.1. (Knjiženje). Tam poiščemo gumb Razno, nanj kliknemo in pokaže se manjši meni. Izberemo opcijo: Brisanje vseh neprenešenih knjižb. Lahko pa paket knjižb pobrišemo že na seznamu prenosov, izberemo prenos in ga pobrišemo s tipko F7.

1.4. Shranitev neprenešenih knjižb 1.6. in 1.7. Izvoz in uvoz neprenešenih knjižb v/iz datoteko/e