Bančni izpiski

Uporabnik lahko v meniju Bančni izpiski naloži XML datoteko bančnega izpiska, ki si ga pred tem izvozi iz svoje spletne banke. Računovodstvo lahko naložene izpiske sprejme v Glavni knjiga (meni 1.A, zavihek 4.eVasco) in jih dokončno poknjiži.

Kliknite na “…izberite datoteko…” in na vašem računalniku poiščite XML datoteko izpiska in ga potrdite. S tem ste izpisek naložili med neobdelane izpiske. Ko ga bodo v računovodstvu sprejeli in poknjižili, se bo naložen izpisek prestavil med obdelane, kjer boste imeli arhiv naloženih izpiskov. Hkrati se generira tudi PDF izpis, kjer vidite prilive in odlive na izpisku.

Pri nalaganju izpiskov ima program tudi nekaj logičnih kontrol in opozoril (npr. podvojenost izpiska).

posnetek-zaslona-2024-03-10-234446

Popravljanje plačil Prenos v GKW