Parametri

V parametrih je potrebno na prvem zavihku Nastavitve FAW  pred pričetkom uporabe eEVI klikniti na gumb Nastavi FAW. Več o nastavitvah pred pričetkom uporabe, si lahko preberete v navodilih »Nastavitve pred pričetkom«.

Na zavihku 2. Osnovni podatki vpišite oziroma nastavite samo naštete parametre spodaj, ostalo vklapljajte in izklapljajte le po predhoden posvetu z Vasco podporo.

  • Šifra storitve za pogodbo: Vnesete artikel, na katerega boste zaračunavali pavšal (znesek pavšala boste vnesli na pogodbo partnerja). Ta artikel bo pri obračunu zaračunan samodejno in se ga ne vnaša v samo evidenco dela za stranko.
  • Postavke nad limitom avtomatsko zaračunaj: v kolikor želite da program pri obračunu samodejno zaračuna preseženo količino vsebovanih storitev na pogodbi partnerja, vklopite ta parameter.
  • Privzeto dni za valuto: vnesete število dni za valuto od datuma računa. Program bo to upošteval pri kreiranju računov za FAW.
  • Delavnik od ure: vnesete uro pričetka vašega delavnika za pravilen prikaz delovnega časa v koledarju.
  • Delavnik do ure: vnesete uro zaključka vašega delavnika za pravilen prikaz delovnega časa v koledarju.
  • Prikaz koledarja od ure: vnese se uro s katero program prične prikazovati koledar (ta se lahko razlikuje od delovnega časa v primeru nadur)
  • Prikaz koledarja do ure: vnese se uro do katere program prikazuje koledar (ta se lahko razlikuje od delovnega časa v primeru nadur)
  • Šifra partnerja za vaše podjetje: vnesite šifro partnerja svojega podjetja, za katerega program ne bo pripravil obračuna, v kolikor boste v programu beležili tudi interno delo, ki ga zaposleni opravijo za vašo firmo.
  • Blokada obdobja: Sem program zapiše datumsko blokado, če obkljukate parameter pri kreiranju obračuna. V kolikor bi morali kaj popraviti za nazaj, se tukaj lahko popravi datum blokade.
  • Artikli, ki predstavljajo dopust: Vnesete artikle, ki jih uporabljate za odsotnosti, v kolikor uporabljate najavljanje in potrjevanje odsotnosti v programu eEVI.

Na zavihku 3. Dopust email nastavitve vnesete podatke poštnega strežnika za e-pošto, ki jo boste uporabljali pri najavljanju odsotnosti in potrjevanju odsotnosti (dopusti,…).

Izpisi Portal e.vasco.si – elektronska izmenjava dokumentov