5.1. Nastavitev prejemkov/izdatkov da so prenešeni

Prejemke in izdatke lahko označimo da so že prenešeni v Glavno knjigo. To se uporabi po popravljanju že prenešenih dokumentov v Glavno knjigo.

5.2. Nastavitev prejemkov/izdatkov da niso prenešeni

Ob prenosu v glavno knjigo se prejemki in izdatki označijo kot prenešeni in jih ni dovoljeno popravljati in ponovno prenašati v glavno knjigo. Tukaj jih lahko označimo, da še niso prenešeni in popravljamo, oziroma prenesemo ponovno. Seveda je obvezno narediti ustrezne popravke tudi v Glavni knjigi.

5.3. Nastavi, da plačila paragonov še niso prenešena

Enako kot v prejšnjih točkah prejemke in izdatke lahko tudi plačila paragonov označimo, da še niso bila prenešena v BLAW in jih prenesemo ponovno.

 5.4. Sortiranje prejemkov/izdatkov po datumu

Ta operacija vam preštevilči prejemke/izdatke po datumu.

 5.6. Zaključek leta

Vnesemo datum za zaključek in program naredi kopijo podatkov na novo zaporedno številko podjetja, v tekočih podatkih pa ostanejo knjižbe tekočega leta.

4. Prenosi 6. Razno