5.1. Nastavitev prejemkov/izdatkov da so prenešeni

Prejemke in izdatke lahko označimo da so že prenešeni v Glavno knjigo. To se uporabi po popravljanju že prenešenih dokumentov v Glavno knjigo.

5.2. Nastavitev prejemkov/izdatkov da niso prenešeni

Ob prenosu v glavno knjigo se prejemki in izdatki označijo kot prenešeni in jih ni dovoljeno popravljati in ponovno prenašati v glavno knjigo. Tukaj jih lahko označimo, da še niso prenešeni in popravljamo, oziroma prenesemo ponovno. Seveda je obvezno narediti ustrezne popravke tudi v Glavni knjigi.

5.3. Nastavi, da plačila paragonov še niso prenešena

Enako kot v prejšnjih točkah prejemke in izdatke lahko tudi plačila paragonov označimo, da še niso bila prenešena v BLAW in jih prenesemo ponovno.

 5.4. Sortiranje prejemkov/izdatkov po datumu

Ta operacija vam preštevilči prejemke/izdatke po datumu.

5.5. Servisni programi

V tem meniju se nahajajo razni servisni programi, ki se poganjajo po predhodnem posvetovanju s serviserjem programov.

 5.7. Zaključek leta

Vnesemo datum za zaključek in program naredi kopijo podatkov na novo zaporedno številko podjetja, v tekočih podatkih pa ostanejo knjižbe tekočega leta.

5.8. Brisanje podatkov za tekoče leto

Program pobriše vse podatke tekočega leta. Po zaključku leta program naredi kopijo podatkov na novo zaporedno številko podjetja. Ker zaključek naredi identično kopijo, so v tej kopiji tudi podatki tekočega leta. S to funkcijo jih lahko pobrišemo in v bazi ostanejo samo podatki preteklega leta.

5.9. Osvežitev salda prejemkov/izdatkov

Program osveži saldo na dokumentih. Operacijo uporabimo npr. če po popravljanju dokumentov saldo v blagajni ni na novo preračunan.

4. Prenosi 6. Razno