Izberemo kriterije za izpis:

  • Od .. do datuma – izberemo datumsko obdobje.
  • Delavec – izberemo določenega delavca ali pustimo prazno in program izpiše rezultat za vse zaposlene, ki se ujemajo s kriteriji.
  • Od .. do vrste plačila – izberemo določeno vrsto plačila ali pustimo prazno in program izpiše vse vrste plačila, ki so vnesene v določenem tipu odsotnosti.
  • Tip odsotnosti – izberemo tip odsotnosti, ki nas zanima.
  • Urejenost – urejenost izpisa.

Primer: Želimo izpis vseh bolniških v breme DO za določeno mesečno obdobje.

Izberemo:

  • do datuma – ustrezno mesečno obdobje.
  • Delavec – pustimo prazno (za izpis vseh delavcev).
  • do vrste plačila – izberemo vrsto plačila za boleznine v breme DO (v našem primeru VP – 160).
  • Tip odsotnosti – bolniška.

S potrditvijo dobimo izpis vseh zaposlenih, kateri imajo vnesen podatek na vnosu zdravstvenega stanja za izbrano obdobje.

K.2.4. Opomnik K.2.7. Pregled dopusta